P1090485h

Cenas

Pakalpojuma aptuveno cenu Jūs varat uzzināt pa telefonu, ja varēsiet raksturot problemātisko koku un tam būtu nepieciešams zināt:

  • Koka sugu
  • Aptuveno augstumu
  • Stumbra diametru, jeb apkārtmēru
  • Vai kokam ir viens izteikts stumbrs, jeb vairākas galotnes
  • Apkārtesošās vides iekārtojumu (vai zem koka vainaga atrodas ēkas, sēta, elektrības līnija utt., kas varētu ierobežot arboristu darbību).

Precīzu cenu būs iespējams noteikt tikai pēc koku apskates uz vietas.
P.S. Lai veiktu koku nozāģēšanu Jums būs nepieciešama zāģēšanas atļauja no atbildīgajām institūcijām.